Workshop wichelroedelopen

Onze  wichelroede wandelingen zijn in gebieden met bijzondere energetische kwaliteiten. Het zijn altijd gebieden met veel Spirituele Krachten waardoor het gemakkelijk is je open te stellen voor alles wat je in die omgeving ontmoet. Een Mystieke   Wandeling is een moment van bezinning en rust; je geeft jezelf een moment om in contact te komen met de met de verborgen krachten van de natuur en in de stad. Door je open te stellen, nodig je de energieën uit om jou te helpen. De natuur en ook bijzondere steden bezit helende krachtplekken waar we tijdens de wandeling ons intuïtief naar laten leiden. We maken gebruik van de kracht van de verborgen krachten om ons te gronden; opgehoopte spanningen voeren we af en met nieuwe aarde-energie vullen we onszelf weer op. Elke wandeling is steeds weer anders en brengen  we je naar bijzondere energetische plekken, waarbij in de gelegenheid wordt gesteld die te ervaren. Hierdoor leer je te vertrouwen op jezelf. We begeleiden je in het proces van bewustwording, loslaten en helen.

Agenda 2018

23 september – Wichelroedewandeling i.s.m. Openluchtmuseum Ootmarsum
De oudste stad van Twente heeft bijzondere krachtplekken zoals de r.k. Judas en Simonkerk en  de hervormde kerk, ook wel Napoleonkerk genoemd. In 1809 kocht Lodewijk Napoleon Bonaparte, koning van Holland, een stuk grond in het centrum en schonk het aan de Hervormde Gemeente. Van het geld die ze van Lodewijk Napoleon kregen konden ze een nieuwe kerk bouwen. De Bonepartes hadden ervaring met leylijnen en wichelroedelopen. Lodewijk Napoleon Boneparte zijn broer, Napoleon Boneparte, keizer van Frankrijk, had circa 50 wichelroedlopers in het Franse leger.

Ook het Openluchtmuseum Ootmarsum heeft veel positieve krachtplekken. In samenwerking met het openluchtmuseum organiseren we op zaterdag 22 september weer een workshop wichelroedelopen. Onderleiding van Johannes Zoet leer je het hanteren van wichelroede lopen. Na de theorie ga je het geleerde in praktijk brengen, door zelf te gaan wichelroede lopen op het terrein van het bijzondere terrein van het openluchtmuseum. Je hoeft geen basiskennis te hebben, om mee te doen met de workshop wichelroedelopen.

Wat zijn leylijnen?, dezxe vraag krijgt onze wichelroedeloper vaak. Leylijnen zijn positieve onzichtbare energielijnen, niet te verwarren met de negatieve aardstralen. Leylijn is vernoemd naar het oud-Engels woord Leah, dit betekent “luwte / bescherming”. Vooral grafheuvels, kerken en havezaten werden bewust door de mens op knooppunten van positieve energie gebouwd. Dieren zoals koeien, paarden en schapen rusten of slapen zelfs graag op een leylijn.

Plaats: ingang Openluchtmuseum Ootmarsum
Datum: zaterdag 23 september 2017
Aanvang: 9:45 uur dan krijg je een kop koffie of thee aangeboden. Om 10.00 uur starten we met de workshop wichelroedelopen.
Tijd workshop: 3 uur
Prijs: € 20 per persoon, entree museum, 1 kop koffie of thee en wichelroede inbegrepen

zondag 23 september –  Wichelroede wandeling in centrum leiden & Burcht
Halverwege 19de eeuw deed de Brit William Henry Black onderzoek in Europa, China en India naar geheimzinnige onzichtbare lijnen. Hij was overtuigd, dat deze onzichtbare lijnen over honderden kilometers uitstrekten en dat o.a. kastelen en middeleeuwse kerken op deze onzichtbare lijnen staan. In 1921, kreeg de Britse wichelroedeloper en amateurarcheloog Alfred Watkins een visioen. Hij zag een landschap met een netwerk van onzichtbare lijnen over grafheuvels, kastelen, kerken en heilige bronnen. Watkins kwam tot conclusie dat de prehistorische mens tot aan de late middeleeuwen wegen of paden had aangelegd over onzichtbare lijnen, om zo veilig over deze wegen of paden te kunnen verplaatsen. Alfred Watkins noemde deze onzichtbare lijnen ‘leylijnen’ vernoemd naar het oude Engelse woord “leah”, dit betekent luwte, bescherming. Omstreeks 1990 ontdekte de Friese wichelroedeloper en historicus Wigholt Vleer dat er in Nederland veel middeleeuwse kerken door middel van de leylijnen met elkaar in verbinding staan en dat diverse leylijnen in kerken, grafheuvels en bronnen op een knooppunt bij elkaar komen.

Uit archeologische stadsopgravingen blijkt dat het oude centrum van Leiden langs de Oude Rijn en de Lede [een aftakking van de Oude Rijn] lag. Dit watertje wordt tegenwoordig de Mare genoemd.

In het centrum van Leiden zijn diverse positieve krachtplekken, ook wel leycentra genoemd. Dit zijn knooppunten van lijnen met positieve energie, waardoor een bijzondere krachtplaats ontstaat. En actief en positief is voor de omgeving. Deze energie houdt geen verband met ‘aardstralen’. In de Chinese Feng-shui wordt deze energie ‘De Geest van de Aarde’ genoemd.

Wij organiseren op zondagmiddag 16 september een bijzondere en leerzame wichelroedeworkshop in het centrum van Leiden. U hoef niet ervaren zijn om mee te doen met de workshop wichelroede lopen. Er zijn diverse bijzondere positieve krachtplekken in het centrum van Leiden, o. a. de molen De Valk. Als hoogtepunt van deze workshop wichelroedelopen is het mottekasteel in het centrum van Leiden. Tijdens deze workshop wordt u geleerd hoe u o.a. leylijnen en leycentra kunt vinden.

Start: Leiden, centrum
Datum: zondagmiddag 23  september 2018
Duur workshop: 3 uur
Start : 13.00 uur 
Kostprijs:  20 euro p/p, wichelroede inbegrepen

AANBIEDING
Bij voor inschrijving betaalt u slechts 15 euro p/p, wichelroede inbegrepen.  Deze aanbieding geldt tot 30 juni 2018.

Voor het aanmelden van de workshop klikt op de button AANMELDEN

 

 

 8 oktober – Wichelroede wandeling in Amsterdam
Aan de Zeedijk staat de Boeddistiche Fo Kuang Shan tempel. De tempel is gebouwd volgens de richtlijnen van de Feng-Shui. Zo komen er geen trappen uit op de Boeddhazaal, omdat die negatieve energie in de ruimte zouden kunnen brengen. Op het dak van de tempel zijn twee drakenbeelden en andere dierenbeeldjes uit de astrologie geplaatst die de tempel moeten beschermen tegen invloeden van kwade geesten. Bij de bouw is er rekening mee gehouden dat het gebouw op een kruising van drakensporen werd geplaatst, bij ons bekend als ley-lijnen. Volgens het Boeddhistisch geloof stromen de drakensporen over de aarde. De tempel staat op de plaats van de oude 15de eeuwse Cellezustersklooster, lees verder