Ten Boer – workshop wichelroedelopen

In en rond de molen spookt het. Molengids en historicus, Girbe Buist uit Zwolle vertelt tijdens de landelijke Molendag op zaterdag 9 mei. Over de omgang van molenaars met de duivel, heksende molenaarsvrouwen, spookmolens en andere vormen van bijgeloof rond molens. Dat doet hij van 13.00 tot ca 15.00 op de Widde Meuln, Boltweg 16 in ten Boer. Molens stonden vaak buiten het dorp en waren een dankbaar onderwerp voor spookverhalen. Ook de molenaar kwam vaak uit een andere dorp en werd daarom nogal eens gewantrouwd. Deze dubbele positie van de molenaar en zijn molen kom je vaak tegen in volksverhalen, moppen en Spreekwoorden. Uit de verhalen van de zestiende tot begin twintigste eeuw komt het beeld naar voren van oneerlijke molenaars, die samenspannen met de duivel. De vrouw van de molenaar is vaak een heks is en de molens zijn plaatsen waar het spookt en allerlei zaken gebeuren, die niet door de beugel kunnen. Buist zal in zijn presentatie ingaan op diverse vormen van bijgeloof in en rond de molen. Ook vertelt hij een aantal spookverhalen.

Wichelroedeworkshop

Na deze voordracht draagt hij het stokje over aan wichelroedeloper en geomant Johannes Zoet uit het Drentse Diever. Volgens hem lopen er energiebanen door Ten Boer en andere steden en dorpen. Deze energiebanen worden ook wel leylijnen genoemd en fungeren als kanalen voor kosmische energie. Op plekken waar deze energiebanen elkaar kruisen ontstaan knooppunten van energie, die ook wel leycentra of krachtplekken worden genoemd. Eigenlijk zijn de leylijnen en leycentra goed vergelijkbaar et de meridianen en de acupunctuurpunten van het menselijk lichaam waardoor de levensenergie van de mens stroomt. Zoet heeft ontdekt dat molens vaak op leylijnen of krachtplekken staan. Dat geldt zeker voor de Widde Meuln in Ten Boer. Hij zal de deelnemers leren hoe je met een wichelroede deze energiebanen en krachtplekken opspoort. 

Datum: zaterdag 9 mei 2020

Tijd: 13.00 tot 15.00 uur

De lezing en workshop zijn in principe gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld

Aanmelden via mail: buistg@ziggo.nl